Assolir els millors resultats aprenent col·lectivament pel camí

El treball en equip és un procés en què diferents persones aporten les seves habilitats, coneixements i temps per assolir metes de manera conjunta. Si tots els recursos aportats es coordinen adequadament, els resultats són molt superiors davant d'equips que no treballen d'aquesta manera.

Els directors i alts directius de les empreses recorren al treball en equip per una raó senzilla: perquè quan funciona, funciona molt bé.

Les claus d'un equip de treball eficaç

Lideratge compartit: el coordinador/moderador permet que la funció de lideratge sigui exercida per tot l'equip.
Compromís i participació. L'equip confia en la seva capacitat per fer allò que ha de fer i tots se senten responsables.
Individu al servei de l'equip. Les habilitats individuals són al servei de l'equip. En un equip de treball eficaç es reconeixen els èxits tant individuals com equip.
Orgull de pertinença. Els membres estan orgullosos de pertànyer a lequip.
Ambient de suport. Els membres estan satisfets amb la manera com l'equip treballa.
Model de relació positiva. L'ambient de suport existent anima els membres a compartir informació que s'entén com a bé comú. L'aparició de suggeriments, comentaris, idees o crítiques es produeix amb facilitat.
Objectius acceptats i assumits. En un equip de treball eficaç, tots tenen clara la feina que cal fer.
Mètode de treball conegut i compartit. La metodologia es comparteix amb les noves incorporacions.

El mètode de treball es modifica ràpidament i s'adapta a les necessitats específiques de l'equip per al desenvolupament de les activitats. Les persones s'identifiquen amb grups específics que es perceben com a molt diferents dels altres. Aquesta identificació ens dóna seguretat, autoestima i satisfacció.

Podem definir les diferències entre grup i equip com:

● Grup
És un grup de persones que interactuen, s'influencien entre si i se'n perceben com a membres.

● Equip
A més de ser un grup, són un conjunt de persones que cooperen activament per assolir un mateix objectiu o propòsit.

Si t'identifiques amb aquest enfocament, no dubtis que a Workplane Design
podem tenir un espai per a tu.

i si has arribat fins aquí, no paris, segueix navegant per la nostra web!