Un projecte calent calent

Un projecte d'innovació en forn domèstic atorgant funcions de graella professional mai vistes fins ara.

Cuinant-lo en equip

Com qualsevol projecte, la clau és treballar en equip, coneixent l'opinió del client i aportant la nostra experiència i habilitats.

Workplaners a:

En aquest projecte la nostra col·laboració va ser als camps de: CX, UX, Disseny Visual, Enginyeria i per descomptat Disseny Industrial.

La informació bàsica com la temperatura, la durada i els modes de cocció manual s’organitzen amb cura per evitar confusió visual.

En l’àmbit del Disseny UX i interacció ens trobem amb el repte de realitzar un prototip de pantalles tenint en compte que la pantalla no era tàctil i la navegació es realitza amb els comandaments a dreta i esquerra. Calia guiar molt bé l’usuari en aquesta nova funcionalitat mai vista abans al mercat del forn domèstic i havíem d’evitar al màxim els possibles errors d’ús i per assegurar la satisfacció amb el producte i òbviament un resultat de cocció òptim

En disseny visual la nova iconografia havia d’integrar-se a la interfície ja existent amb la resta del forn, amb la limitació tècnica de només poder fer servir en pantalla 4 colors alhora. cosa que també va afectar la pantalla daccés a la nova funció.

La diferenciació gràfica per quan el producte està exhibit a la botiga juntament amb altres forns, es va treballar que la funcionalitat Steak Master tingués el seu propi logotip afegit a la porta per connotar que no es tracta d’un forn Teka convencional.

Reconeixement premiat

El desenvolupament del forn Steakmaster va ser un repte multidisciplinari en què, treballant amb l'equip del Grup Teka, es van aconseguir els objectius marcats.

L'any 2021 aquest esforç s'ha vist recompensat amb l'obtenció de diversos premis internacionals: EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD, GOOD DESIGN AWARD 2021 Y TEKA BEST PRODUCT 2021.

Vídeos sobre el producte

Aquests són alguns dels vídeos sobre el forn Steak Master

Altres projectes

Teka Hydroclean HL

El projecte HYDROCLEAN HL840 va ser el primer amb què vam col·laborar amb l’empresa Teka.

Àudio Streamer

Winner of a IF Design Award 2019. Magic Sound is Àudio Streamer que executes more than 33 sounds.